ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் இடமாற்றம்

புதுச்சேரி: புதுச்சேரி மாநிலத்தில்சட்டம் ஒழுங்கு முதுநிலை கண்காணிப்பாளராக இருந்த ராஜிவ்ரஞ்சன் தலைமையகத்திற்கும். தலைமையகத்தில் இருந்த கவாஸ் சட்டம் ஒழுங்கு முதுநிலை கண்காணிப்பாளராகவும் இடம் மாற்றம் செய்யப்பட்டனர்.

199
-
Rates : 0

Leave a Reply

%d bloggers like this: