ரிஷபம்

மனதில் புத்துணர்ச்சி மேலோங்கும். தொழில் வியாபார வளர்ச்சியால், வருமானம் அதிகரிக்கும். பணியாளர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். அரசாங்க வகையில் எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் கண்ணும் கருத்துமனதில் புத்துணர்ச்சி மேலோங்கும். தொழில் வியாபார வளர்ச்சியால், வருமானம் அதிகரிக்கும். பணியாளர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். அரசாங்க வகையில் எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்கும். மாணவர்கள் கண்ணும் கருத்துமாகப் படிப்பர்.மாகப் படிப்பர்.

326
-
100%
Rates : 1

Leave a Reply

%d bloggers like this: